Jedyną osobą w Zjednoczonym Królestwie, która nie musi posiadać prawa jazdy, aby prowadzić samochód, jest królowa. Nie wymaga też tablic rejestracyjnych na pojazdach należących osobiście do niej lub najbliższych członków jej rodziny.

Rejestracja pojazdów Gdańsk a okres jej ważności

Do 1973 r. prawa jazdy (i dyski podatkowe) były wydawane przez władze lokalne i musiały być odnawiane co trzy lata. W 1971 r. podjęto decyzję o komputeryzacji systemu licencji w celu umożliwienia połączenia go z komputerem narodowym Policji oraz o przedłużeniu okresu ważności licencji do 70. roku życia kierowcy, z możliwością przedłużenia okresu jej ważności co jakiś czas, pod warunkiem, że kierowca jest w stanie udowodnić swoją sprawność.

Z wyjątkiem Irlandii Północnej prawa jazdy wydane przed lipcem 1998 r. nie zawierały fotografii. Każdy, kto posiada licencję wydaną przed tą datą, może zachować swoją licencję bezfotograficzną do upływu terminu jej ważności (zazwyczaj siedemdziesiątych urodzin) lub do czasu zmiany adresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nowe plastikowe kserokopiarki muszą być odpłatnie odnawiane co dziesięć lat. Do 2015 r. prawo jazdy składało się zarówno z kserokopii, jak i odpowiednika w formie papierowej, w którym wyszczególniano uprawnienia do prowadzenia pojazdów i wyroki skazujące („uprawnienia uzupełniające”). Kontrahent został zniesiony w dniu 8 czerwca 2015 r, a informacje na jego temat wcześniej zarejestrowane są obecnie dostępne w Internecie za pośrednictwem usługi prawa jazdy do przeglądania, z wyjątkiem Irlandii Północnej, gdzie kontrahenci muszą być przechowywani na kserokopii.

Licencje wydawane rezydentom Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji są wydawane tylko w języku angielskim, natomiast licencje wydawane rezydentom Walii są wydawane zarówno w języku angielskim, jak i walijskim. Zalecana jest rejestracja pojazdów Gdańsk.

Rejestracja pojazdów nowych Gdańsk

Rejestracja pojazdów Gdańsk – znaki i symbole

Każdy posiadacz prawa jazdy w Anglii, Szkocji i Walii posiada niepowtarzalny numer kierowcy o długości 16 znaków. Znaki skonstruowane są w następujący sposób:

  • 1-5: pierwszych pięć znaków nazwiska (wypełnionych 9-ma znakami, jeżeli jest ich mniej niż 5). Nazwiska zaczynające się od „MAC” są dla wszystkich traktowane jako „MC”.
  • 6: cyfra dziesiętna od roku urodzenia (np. dla 1987 r. byłoby to 8)
  • 7-8: miesiąc urodzenia w formacie dwucyfrowym (siódmy znak jest zwiększony o 50, jeśli kierowca jest kobietą, tj. 51-62 zamiast 01-12)
  • 9-10: data w ciągu miesiąca urodzenia w formacie dwucyfrowym (tj. 01-31)
  • 11: cyfra roku od roku urodzenia (np. dla 1987 r. byłaby to cyfra 7)
  • 12-13: Pierwsze dwie inicjały imion, wyściełane 9, jeśli nie środkowe, imionami
  • 14: Cyfra arbitralna – zazwyczaj 9, ale dekrementowana w celu rozróżnienia kierowców z pierwszymi 13 znakami wspólnymi.
  • 15-16: Dwie cyfry kontrolne komputera.
  • 17-18: w załączeniu dwie cyfry odpowiadające wydanemu pozwoleniu, przy czym każde wydane pozwolenie zwiększa się o 1.

Każdy posiadacz prawa jazdy w Irlandii Północnej posiada niepowtarzalny numer kierowcy o długości 8 znaków. Znaki nie są konstruowane w żadnym konkretnym wzorze.